Home > NMR

Bruker 500 MHz H8420

Bruker 500 MHz H8420
Click to enlarge
Click to enlarge
 
Manufacturer:  Bruker

Bruker 500 MHz NMR probe (p/n H8420) (2H, 1H, 13C) 4mm (s/n: K0202). Please contact us for complete Bruker NMR probe (Bruker probe) details.

Purchase