Home > NMR

Bruker Avance 300

Bruker Avance 300
Click to enlarge
Click to enlarge
 
Manufacturer:  Bruker

Data Sheet: Bruker AV300 Data sheet.pdf

Shielded Bruker Avance AV 300 high performance digital nmr spectrometer complete with Bruker Avance 300 digital single bay AV NMR console, Bruker Super Conducting Ultrashield magnet (300MHz/ 54mm) (BZH89/300/70A) (D 232/54-3046), choice of (1) probe, and Topspin 2.1 PC workstation. OPTIONAL: Refurbished Bruker B-ACS 60 Autosampler, Bruker 1H=300MHZ Ø=5 2H 1H BB Probe, QNP300SB 1H=300MHZ Ø=5mm 2H 1H 1.13C 2.31P3.19F (p/n Z3246/0058) Probe.

Z003414/0245, AQS CHAS. H9503-0613-CCU-AQS-ECL06-H5813-0704-TCU- AQS-ECL31-H5822-0549-FCU- AQS-ECL08-H9506-0206-GCU- AQS-ECL00-249-RCU1/2- AQS-ECL01-SADC- AQS-ECL01-RX22- AQR-ECL09-REF-22- AQS-ECL02-SGU400- AQS-ECL02-SGU- AQS-ECL01, W1345049/0073, BLA 2 BB 01 BA2BB-150/60 20-400, Z002790, BSMS/2, Z002774/0879, BSMS/2- CPU/3- BSMS/-ECL00-2H-TX-200-400-BSMS/2-ECL00- SLCB- BSMS/2-ECL01-GAB- BSMS/-ECL01-SCB7M-16BIT- BSMS/2-ECL00-SCB13R-16BIT- BSMS/2-ECL00-LCB- BSMS/-ECL07-L-TX300- BSMS/-ECL04-L-RX 300- BSMS/-ECL01, W1345050/002.00/2204, ACB-S- -PSMI- AQS-ECL01-PSM2- AQS-ECL01-P.SU-AMPLIFIER, H9489/0332, AQS PSU 350W-ECL-01, Please contact us for complete Bruker 300 refurbished/used nmr spectrometer system, warranty and service contract details (Bruker AV300/AV-300/B-ACS-60/Bruker NMR).


Purchase