Home > NMR

Bruker LC 4mm Z-Gradient

Bruker LC 4mm Z-Gradient
Click to enlarge
Click to enlarge
 
Manufacturer:  Bruker

Bruker 500 MHz LC Z-gradient 4mm PFG NMR probe (2H 1H 19F). type: F/H-H/F-D-4 ZG N p/n H8176/K0204 (s/n: H8176/K0204). Please contact us for complete Bruker NMR probe (Bruker probe) details.

Purchase