Home > NMR

Bruker probes

Bruker probes
Click to enlarge
 
Manufacturer:  Bruker

Data Sheet: Bruker Probe Data Sheet.pdf

USED AND REFURBISHED NMR PROBES - Bruker

*Bruker SEX 300MHz SB 10mm
*Bruker SpectroSpin 500 MHz 5mm BBI Probe 2H, 1H, BB DEC
*Bruker SpectroSpin 500 MHz 5mm 2H, 1H, 15N, 13C s/n Z3898/0062
*Bruker SpectroSpin 500 HMz 5 mm 2H, 1H, 13C p/n 500-SB
*Bruker 5mm 500 MHz 1H PHSEL probe. p/n VSP-500 s/n Z3227/042
*Bruker PH BBI 500S2 H-BB-Z-05 Z probe s/n Z8107/00224
*Bruker 1H 500MHz 5mm triple resonance (2H, 1H, 15N, 13C)
*Bruker 1H 500MHz 5mm gradient triple resonance (2H, 1H, 13C, 15N)
*Bruker 1H 500MHz SB500 5mm probe s/n Z3227/0204 (2H, 1H, BB)
*Bruker 1H 500 MHz SP 5 mm PHSEL probe s/n Z3227/0204
*Bruker MAS 500 Mhz SB BL4 CHD HIR GRAD probe
*Bruker 500 MHz 5 mm BB reverse BBI probe s/n Z3707/0188

Purchase